Stuur uw CV, motivatiebrief, diploma en recente foto naar vacature@pimpampukje.be
Vrije sollicitaties die een meerwaarde kunnen zijn voor onze kinderopvang zijn ook steeds welkom

Pedagogische teamcoach

Pimpampukje heeft 3 kinderdagverblijven in Oostakker en Lochristi. Voor de ondersteuning van ons team zoeken we een pedagogische teamcoach die alle 3 de locaties naar een hoger niveau kan tillen.

Het betreft hier een veelzijdige job van teamcoach en pedagogische coach. Je krijgt de vrijheid om projecten en begeleiding zelf vorm te geven. Het gaat hier over een nieuwe functie, samen met de coördinator kan je hier invulling aan geven. Je hebt glijdende uren die je zelf kan kiezen tussen 7u en 18u, in functie van de opdracht.

Je treedt tijdens je aanwezigheid in de groepen in de hoedanigheid van pedagogisch coach en handelt met de principes van de Emmi pikler -pedagogiek in het achterhoofd. Samen met de verantwoordelijken coach en coördineer je de teams.

Jobinhoud:.

->Je ondersteunt het pedagogisch beleid en vertaalt deze naar de werkvloer
->Je werkt samen met de coördinator en verantwoordelijken
->Je hebt een coachende houding en haalt het beste in de medewerkers naar boven.
->Je ondersteunt kinderbegeleiders en bent zelf ook op regelmatige basis aanwezig op de werkvloer om voeling te hebben met de jobinhoud van de kinderbegeleiders
->Je staat zelf in de opvang indien nodig en je optimaliseert de dagelijkse werking
->Je kan vlot werken met teamleden en durft een kritische bril op te zetten
->Je houdt personeelsdossiers bij, houdt functioneringsgesprekken, helpt bij sollicitaties en personeelsadministratie schrikt jou niet af
-> Je bent een luisterend oor voor het team
-> Je helpt mee om de opvanglocaties te laten groeien
-> Je rapporteert aan de coördinator

Aanbod:

Veelzijdige job binnen de kinderopvang
Voltijds of minstens 30uur/week
Vast contract en verloning volgens barema B1c vanaf 2846 euro bruto/maand
Glijdende uren zelf te kiezen in functie van de opdracht
Veel vrijheid
Een job in een groeiende organisatie met passie voor kinderen
Afwisseling tussen werken met teams, pedagogische ondersteuning en werken met de kinderen

Vereisten: 

Werken met verschillende teams schrikt jou niet af
Pedagogische kennis
Bachelordiploma
Je weet van aanpakken en kan gericht aan de slag gaan
Minstens 2 jaar relevante ervaring in de sector
Blanco goed gedrag en zeden model

Verantwoordelijke

Vanwege uitbreiding van onze kinderdagverblijven zijn we op zoek naar een verantwoordelijke die de dagelijkse werking van een locatie op zich wilt nemen.
Je wordt hierbij begeleid door de coördinator en tevens zaakvoerder.

Je staat als verantwoordelijke mee in de groep zodat je de kinderen en de ouders dagelijks ziet en ook kent. Daarnaast heb je kindvrije uren voor de administratieve taken. Je combineert de job van begeleider én verantwoordelijke ! Dit is geen bureaujob maar met beide voeten in het werkveld.

We focussen op vrije bewegingsontwikkeling geinspireerd op de visie van Emmi Pikler.
Bij Pimpampukje geloven we in een liefdevolle en respectvolle benadering van kinderopvang, geïnspireerd door de principes van Emmi Pikler. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin elk kind zich vrij kan ontwikkelen, gedijen en bloeien op zijn eigen unieke manier.

Jobinhoud:

Als verantwoordelijke heb je diverse taken en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat de kinderopvang veilig, goed georganiseerd en van hoge kwaliteit is. Hier zijn enkele belangrijke taken en verantwoordelijkheden die bij deze rol horen:

  1. Veiligheid en welzijn van kinderen waarborgen: Als verantwoordelijke je verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het algemene welzijn van de kinderen. Je zorgt ervoor dat de omgeving veilig is, dat er toezicht is op de kinderen en dat de regels en voorschriften worden nageleefd. Dit is onder andere:
  1. Pedagogisch beleid ontwikkelen: Je implementeert het pedagogisch beleid dat past bij de visie en missie van de kinderopvang. Dit beleid omvat onder andere het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, het bieden van een gebalanceerd activiteiten en het bevorderen van een positieve en respectvolle omgeving. Dit is onder andere:
  1. Leiding geven aan het personeel: Als verantwoordelijke ben je verantwoordelijk voor het aansturen, ondersteunen en begeleiden van het personeel van de kinderopvang. Je zorgt ervoor dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is, dat zij op de hoogte zijn van de regels en procedures, en dat zij hun taken goed uitvoeren. Dit is onder andere:
  1. Ouders en verzorgers betrekken: Je onderhoudt goede communicatie met ouders en verzorgers van de kinderen. Je informeert hen over het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen, bespreekt eventuele zorgen of vragen, en bevordert een goede samenwerking tussen ouders en de kinderopvang. Dit is onder andere:
  1. Administratieve taken uitvoeren: Je bent verantwoordelijk voor diverse administratieve taken, zoals het bijhouden van inschrijvingen en aanwezigheidsregistratie, het beheren van de financiën en het opstellen van rapporten en documentatie.Teven is dit onder andere:
  1. Kwaliteitsbewaking: Je zorgt voor het naleven van wettelijke voorschriften en kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op kinderopvang. Je voert regelmatig evaluaties en controles uit om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en eventuele verbeteringen te identificeren.

Aanbod

Voltijdse tewerkstelling of minstens 30 uur
Verloning volgens hoogste barema
Ontwikkelingskansen
Jobvreugde door combinatie van werken met kinderen, ouders en administratie
Geen kantoorjob maar ‘on the field’
Verantwoordelijkheid binnen de locatie

We engageren ons op een lager kind-ratio

Vereisten:

Minstens 2 jaar ervaring in de kinderopvang
Bachelordiploma volgens vereisten kind en gezin
Attest levensreddend handelen bij baby’s en peuters
Flexibiliteit en maturiteit

Goesting om erin te vliegen en positieve vibe
Stressbestendig

Kinderbegeleider

Pimpampukje is een jonge en groeiende onderneming.
Bij Pimpampukje krijg je inspraak en word je gehoord bij beleidsmatige keuzes. Je krijgt veel appreciatie vanuit de organisatie en van de ouders.

Samen met jou bekijken we de beste invulling voor jou, voltijds of liever halftijds?
Ben je een ervaren begeleider, een specialist in jouw vak, of net afgestudeerd en klaar om jouw passie te delen? Bij pimpampukje kom je thuis.

Bij Pimpampukje geloven we in een liefdevolle en respectvolle benadering van kinderopvang, geïnspireerd door de principes van Emmi Pikler. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin elk kind zich vrij kan ontwikkelen, gedijen en bloeien op zijn eigen unieke manier.
Onze visie omvat volgende kernprincipes:

Autonomie en respect
Vrije beweging en motorische ontwikkeling
Verzorgingsmomenten als verbinding
Observeren en faciliteren
Individuele ontwikkeling en emotioneel welzijn
Samenwerking met ouders

Je werkt samen en overlegt met collega’s en de verantwoordelijke en je neemt deel aan de teamvergaderingen. Samen in team overleg je over de dagelijkse werking van de opvang en de praktische kant. Je neemt steeds beslissingen in functie van het kinderdagverblijf én in functie van de kinderen.

Aanbod

Momenteel zijn we op zoek naar een vlinder die extra ondersteuning kan bieden aan de 3 locaties.
In de toekomst zijn we op zoek naar vaste begeleiders voor het verlagen van de kindratio in onze 2 locaties in Oostakker.

Je krijgt een vast contract na een proefperiode van 1 maand
Verloning volgens hoogste barema vanaf 2681 euro bruto/maand
Cadeaucheques bij speciale gelegenheden
2 extra verlofdagen/jaar bovenop het wettelijk verlof
Per kwartaal van niet ziekte een extra verlofdag ter beloning
Woon-werkvergoeding
Volledige terugbetaling openbaar vervoer

Vereisten

Diploma volgens de vereisten van kind en gezin 
Blanco strafregister model 2
Motivatie en enthousiasme