Pimpampukje's Visie

Pimpampukje wil elk kind volledig laten ontplooien op elk ontwikkelingsgebied op een veilige manier zowel in de kinderopvang als in de thuissituatie, dit door met de ouders samen te werken en hen te ondersteunen in de opvoeding van hun kind. 

Pimpampukje handelt volgens positief opvoeden geïnspireerd op Triple-P

Positief opvoeden is een pedagogische aanpak die bedoeld is om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en op een constructieve en zorgzame manier met het gedrag van de kinderen om te gaan. Positief opvoeden steunt binnen Pimpampukje op 5 principes

  • Een veilige en boeiende omgeving bieden
  • Een positieve leeromgeving creëren
  • Assertieve discipline gebruiken
  • Realistische verwachtingen hebben
  • Zorg dragen voor jezelf

Er wordt in het kinderdagverblijf gewerkt volgens deze visie omdat dit een goede relatie met het kind bevorderd, het kind voelt zich goed in zijn vel en ze hebben meer kans om hun vaardigheden te ontplooien.

De kinderen worden bij ons gestimuleerd op elk vlak van de ontwikkeling. Door een grote, veilige en leerrijke ruimte te creëren kunnen kinderen op ontdekking gaan en zichzelf ontplooien. Spelend leren is de essentie voor elk kind ongeacht welke leeftijd. Wij ondersteunen, begeleiden en stimuleren hen daarbij.

Met deze pedagogische aanpak willen we de kinderen sociale vaardigheden bijleren, hen in hun positieve stimuleren, hun welbevinden en betrokkenheid verhogen en er voor zorgen dat zij alle kansen krijgen die zij nodig hebben om zich volledig te ontplooien.