Pimpampukje's Visie

Pimpampukje wil elk kind de ruimte en tijd geven om volledig te ontplooien op elk ontwikkelings- en ervaringsgebied op een positieve, veilige en uitdagende manier zowel in de kinderopvang en thuissituatie, dit door met de ouders samen te werken en hen te ondersteunen in de opvoeding van hun kind.

Elk kind = inclusief, ongeacht geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, vermogen, beperking, gezinsvorm of andere omstandigheid.
ELK VERSCHIL IS EEN MEERWAARDE
Ruimte = vrije bewegingsruimte, maar ook ruimte om te ontdekken en exploreren, zo weinig mogelijk in stoelen of wipper, buitenruimte
Tijd = elk op zijn eigen ritme, genoeg speeltijd en ontdektijd, zo weinig mogelijk
wachtmomenten, kansen en mogelijkheden
Volledige ontplooiing = kansen en mogelijkheden bieden, faalplezier, ik kan het nog niet, zone van de naaste ontwikkeling (kinderen leren het meeste
van taken en activiteiten die net een beetje moeilijker zijn dan wat ze zelf al
kunnen) het kind gaan uitdagen
Ontwikkelingsgebieden = motorisch, verstandelijk, sociaal, emotioneel, zintuigen en taal
Ervaringsgebieden = ik en de ander, lichaam en beweging, communicatie en expressie, verkennen van de wereld
Veilig= emotioneel veiligheid (alle gevoelens zijn oké!) – fysieke veiligheid, er zijn voor het kind, bereikbaar zijn, veilige kinderopvang
Een kind die zich veilig voelt, voelt zich goed!
Positief = positief opvoeden, belonen, positieve houding, het goede voorbeeld
tonen en het goede voorbeeld belonen, positieve aandacht geven en enthousiast reageren 
Uitdaging: het kind uitdagen, uitdagende en leerrijke omgeving aanbieden,
zelfstandigheid, niet in de plaats van het kind doen, leeftijdsgebonden
Samenwerken met ouders = ouderparticipatie, mening van de
ouders, ouders betrekken in de opvang, ouders bevragen, een
kijk geven in de opvang, transparantie naar ouders,
overleg bij belangrijke momenten, hen ondersteunen met onze expertise, info geven, communicatie en dialoog