Bedrijfsopvang

Werken aan je gezinsvriendelijk en een betrouwbaar HR-beleid in uw bedrijf?
Pimpampukje kan je daarbij helpen door te investeren in kinderopvang. 

Als bedrijf biedt het alleen maar voordelen om te investeren in kinderopvang. Je zorgt er niet alleen voor dat je bedrijf een gezinsvriendelijk imago krijgt maar je zorgt ervoor dat je werknemers meer voeling hebben met het bedrijf. Werknemers gaan sneller terug aan het werk en blijven minder vaak (deeltijds) thuis door een aangepaste opvang voor hun kinderen. Dit geeft minder stress bij de werknemers en dat zorgt dan weer voor verhoging van de productiviteit en de motivatie bij werknemers.

Meer informatie is te verkrijgen via e-mail

Eemalige investering

Indien een bedrijf momenteel geen interesse heeft voor opvangplaatsen maar zich toch kindvriendelijk wil profileren en mee bijdragen aan het creëren van nieuwe kindplaatsen in Oostakker, kan dit doen door het kinderdagverblijf financieel te steunen. Het bedrag is voor het bedrijf fiscaal aftrekbaar als beroepskost en krijgt daarbij ook nog publiciteit via Pimpampukje. Zo investeert het bedrijf mee in nieuwe kindplaatsen in de omgeving van zijn bedrijf. 

Reservatie kindplaats(en)

Een bedrijf kan ook een X aantal voltijdse plaatsen reserveren voor zijn personeel bij Pimpampukje. Hierdoor zorgt het bedrijf dat er steeds kinderopvang is voor zijn medewerkers dicht bij de werkplek. Voor het bedrijf wordt er een vaste maandprijs vastgelegd voor de reservatie van deze kindplaatsen. Daarnaast wordt er een korting aangeboden aan het personeel op de maandprijs die ouders dienen te betalen aan de opvang. Deze reservatie gaat uit van het basisaanbod tussen 7 en 18u. De plaatsen worden voor minimaal 3 jaar vastgelegd.

Kinderopvang op maat

Indien bedrijven nood hebben aan opvang buiten de normale opvanguren (bv bij ploegensysteem) dan is het mogelijk om samen met Pimpampukje een X aantal voltijdse opvangplaatsen te reserveren op maat van het bedrijf. De maandprijs voor het bedrijf en voor de ouders wordt uitgewerkt op basis van de opvanguren die noodzakelijk zijn. Deze formule kan enkel vastgelegd worden met een minimum van 4 jaar.